Allmänt om Hypotyreos

Allmänt om Hypotyreos

Låg ämnesomsättning eller hypotyreos är en underdiagnostiserad och underbehandlad folksjukdom. Troligen finns det ett mycket stort mörkertal av drabbade, som ännu inte fått diagnos och behandling. När det gäller hypotyreos fungerar sjukvården idag dåligt. Den allmänna meningen bland dagens läkare är att detta är en sjukdom som är lätt att upptäcka och behandla, men det börjar också verka som att allt fler läkare inser att den teorin inte stämmer med verkligheten och då är vidsynta nog att tänka vidare. Viss forskning pågår också, vilket i längden kan hjälpa oss att få en bättre fungerande vård, men det hjälper ju inte den som mår mycket dåligt idag.

Sköldkörteln och ämnesomsättningen

Sköldkörteln sitter på halsens framsida och producerar hormoner och styr ämnesomsättningen. När produktionen är för låg eller då kroppen av andra orsaker inte kan ta upp tillräckligt med sköldkörtelhormoner blir följden en låg ämnesomsättning, hypotyreos. Motsatsen är då det produceras för mycket ämnesomsättnings/sköldkörtelhormoner, då blir ämnesomsättningen för hög, hypertyreos. Här handlar det dock bara om hypotyreos.

Ämnesomsättningen är nödvändig för att kroppen skall fungera och en brist på ämnesomsättningshormoner påverkar nästan alla kroppens funktioner och gör att varje cell i kroppen har svårt att utföra sitt arbete. Hela kroppen och alla dess funktioner går på lågvarv. De många olika symtomen på hypotyreos beror förstås på att alla kroppens olika celler och organ kan drabbas och då ger symtom utifrån sina respektive funktioner.

De mest utmärkande symtomen verkar vara den stora energilösheten, värk, frusenhet, oförklarlig viktökning och att hjärnfunktionerna avtar. Till detta kommer sedan diverse andra symtom som gör livet svårare. Problem med torra ögon och synsvårigheter verkar också vara mycket vanliga, men alla symtomen är individuella och det finns stor variation bland hypotyreospatienterna.

Hypotyreos kommer oftast smygande och det kan ta många år innan den är fullt utvecklad. Under tiden vänjer man sig successivt vid en allt större trötthet/ energibrist och alla de andra symtom som tillkommer och blir en naturlig del av livet. Det långsamma förloppet tillsammans med dagens bristfälliga diagnosmetoder, gör att många drabbade friskförklaras, trots att de mår mycket dåligt och upprepade gånger söker läkarvård.

Hypotyreos är vanligare hos kvinnor än hos män. Den förekommer i alla åldrar, även hos barn, men är vanligare bland personer i medelåldern och uppåt. Enligt Sköldkörtelföreningen är det i dagsläget drygt 380 000 patienter som får behandling i Sverige, men de tror också att mörkertalet är stort när det gäller dem som fortfarande inte fått diagnos.

1177 Vårdguiden: Hypotyreos – brist på sköldkörtelhormon

1177 Vårdguiden: Sköldkörtelinflammation

Sköldkörtelföreningen: Hypotyreos- introduktion

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd: Hypotyreos

Tara, september 2010: Sköldkörteln styr ditt liv!

1,6 miljonersklubben- Håglös eller på högvarv? Kolla sköldkörteln

Doktor Dahlqvists blogg: Sköldkörtel

Wikipedia om hypotyreos

Mitt enstaka liv: Ordlista

YouTube: Sköldkörtelproblem. Videoklipp med professor Ernst Nyström

Alternativkliniken: Ämnesomsättning

Madeleine Marcus: Hypotyreos, hypotyreos typ 2 och hypometabolism

Webbdoktorn, svenska YLE i Finland: Hypotyreos

Netdoctor: För låg ämnesomsättning (hypotyreos)

Netdoktor pro.se: Hypotyreos

Praktisk medicin: Hypotyreos

Apotekets läkemedelsbok: Tyreoidasjukdomar, pdf-fil

Internetmedicin.se: Hypotyreos (för vårdpersonal)

Läkartidningen: Lågt TSH tycks ha en lugnande effekt på autoimmuniteten

Hypotyreos.info: Referat från dr Helena Rooth Svenssons föredrag i Limhamn

Wikipedia: Metabolism

Nybörjarbok: Sköldkörtelboken

Praktisk handbok: Stoppa sköldkörtelskandalen

Bok för läkare och pålästa patienter: Sköldkörteln och mitokondrierna

Myxödem

Myxödem är det enda symtom som är specifikt för hypotyreos, alla andra symtom kan också finnas vid andra sjukdomar. Namnet kommer från grekiskans myfxa som betyder slem.

Myxödemet består av en geleartad vätska, mucin, i hudens bindväv. Den gör så att huden blir svullen, spänd och fast. Bilder

Hudförändringarna uppträder huvudsakligen i ansiktet och på halsen, men kan också sprida sig till bålen och till händerna och fötterna. Även inre delar, till exempel slemhinnorna i munhåla och luftstrupe, kan påverkas. I samband med myxödem uppträder ofta förändringar i svett- och talgkörtelproduktionen, så att denna avtar eller helt avstannar. Även andra atrofiska (förtvining) rubbningar förekommer, som håravfall, tandlossning och nagelförändringar.

Dessutom uppträder småningom även rubbningar i centrala nervsystemet, genom gradvis ökande kroppslig och andlig svaghet, vilken senare kan utvecklas till demens. Sköldkörtelns volym minskar också som ett resultat av den obehandlade hypotyreosen. En obehandlad patient avlider så småningom i myxödemkoma, men det är sällan det går så långt idag.

Myxödemkoma i Nationalencyklopedin: “Symtom på gravt minskad funktion i sköldkörteln med kraftigt sänkt ämnesomsättning med låg kroppstemperatur, torr och kall hud, svullnad av speciellt ansikte, händer och fötter, grov röst, förstoppning, muskelsvaghet, slöhet och ofta depression. Slutstadiet för en obehandlad hypotyreos är myxödemkoma och då krävs intensivvård för att rädda livet”.

Hypotyreos.info: Myxödem

Facebook: Myxödem

Wikipedia: Myxödem

Svensk uppslagsbok, 1955: Myxödem

Feldiagnoser

Det största problemet med de många olika symtomen är att så många får fel diagnos, en diagnos som baseras på de olika symtomen istället för på orsaken till dem. Den som drabbas av tillräckligt många symtom innan diagnos riskerar också att bli betraktad som hypokondriker- eftersom läkaren bara tittar på symtomen och inte försöker förstå varför man har alla dessa symtom.

En stor andel av de som fått “trötthetsdiagnoser”, som utmattningssyndrom, depression, fibromyalgi, kroniskt trötthetssyndrom eller liknande, skulle kunnat få hjälp om hypotyreosvården fungerat bättre. Redan i början av 2000-talet genomfördes en undersökning av 200 svenska kvinnor med trötthetsdiagnoser och hela 40% (!!!) av dessa visade sig ha en oupptäckt hypotyreos! Med dagens blodprover friskförklaras alltså många som egentligen borde fått diagnosen hypotyreos, subklinisk/ subkemisk/ mild hypotyreos eller vävnadshypotyreos/ hypotyreos typ 2.

Här har dock en förbättring skett under hösten 2009 då referensvärdet för TSH (det värde som i första hand används för diagnostisering) sänkts och nu ligger på 0,5-2,5. Det innebär att den som har värden mellan 2,5 och det tidigare värdet (ca 4-5 beroende på landsting och laboratorium) nu har en chans att få hjälp.

Läkarens lösning när blodproven inte fungerar blir ofta att erbjuda antidepressiv medicinering och/eller kognitiv terapi för att försöka minska de mest uppenbara symtomen. Inget av det fungerar förstås mot den bristande tillgången på sköldkörtelhormon. Ett annat alternativ är “vänta och se”, vilket inte heller det hjälper den hypotyreosdrabbade.

Wellnessguide.se: Kvinnor nekas behandlingen som gör dem friska

Aftonbladet: Utbrändhet ofta sköldkörtelfel (Bo Wiklands forskning)

1,6 miljonersklubben- Störd hormonfunktion oerhört vanligt men förväxlas ofta med andra sjukdomar

Sköldkörtelsidan: Näraliggande sjukdomar

Hypotyreos.info: Hur skiljer jag hypotyreos från liknande tillstånd?

Greatlife: Depression- utmattade binjurar?

Varför får man hypotyreos?

I västvärlden är den vanligaste orsaken till underproduktion att kroppens eget immunförsvar angriper sköldkörteln och orsakar en inflammation som förstör sköldkörtelvävnaden. Detta är en autoimmun sjukdom och det finns en ärftlig komponent i vilka som drabbas.

I länder där man inte jodberikar saltet är jodbrist den vanligaste orsaken. Detta är ett ökande problem även här, då det blivit populärt med tex flingsalt som inte är jodberikat. Även den ökande andelen “färdigmat” kan försämra kroppens tillgång på jod. Orsaken kan också vara en sjukdom i sköldkörteln eller hypofysen och behandlingen som ges för hög ämnesomsättning/hypertyreos, leder ofta till för låg ämnesomsättning/hypotyreos. Sköldkörteln kan också ha varit utsatt för en skada, till exempel genom en whiplash-skada, vilket i sin tur kan leda till en nedsatt ämnesomsättning. Utlösande faktorer för sjukdomen har för många varit en graviditet eller att man fått i sig för mycket fluor.

Om långvarig stress och dess inverkan på ämnesomsättningen, verkar det inte finnas så mycket forskning. Kan man anta att den höga andelen patienter som feldiagnostiserats med diverse trötthetssjukdomar, kan bero på att många patienter rapporterat om en hög stressbelastning åren före insjuknandet? Skulle den förändrade hormonbalans som stressen skapat, då ha kunnat utlösa patientens hypotyreos? Eller är det tvärtom så att det är den begynnande hypotyreosen som har lett till den stressfyllda upplevelsen genom den nya oförmågan att kunna klara av de normala krav som vardagen innehåller?

Tor Dagerberg: Information om stress och dess effekter

MariaS sida: Hypotyreos- ofta en autoimmun sjukdom

Hälsa som livsstil: Känner du sig utbränd- stress och sköldkörteln

Expressen, oktober 2008: Flingsalt kan göra dig överviktig

Farmakologens Blogg: Extrem trötthet- fetma och JOD?

Chalmers, Kemi- och Bioteknik: Utmattning och hypotyreos- Biokemi bakom aktuell diagnos (pdf)

Thyroideva: Orsaker till hypotyreos- Näringsbrister

Thyroideva: Orsaker till hypotyreos- Vår miljö / Miljöpåverkan

Thyroideva: Orsaker till hypotyreos- Autoimmunitet

Thyroideva: Orsaker till hypotyreos- Virusinfektioner

Thyroideva: Orsaker till hypotyreos- Traumatiska olyckor och händelser / Allvarliga trauma

Thyroideva: Orsaker till hypotyreos- Hormonstörningar / Hormoniella svängningar

Thyroideva: Orsaker till hypotyreos- Genetiska problem / Arvsanlag

Thyroideva: Orsaker till hypotyreos- Hypotalamus & Hypofysen / Kontrollproblem

Thyroideva: Orsaker till hypotyreos- Hypertyreos/ Överfunktion

Thyroideva: Orsaker till hypotyreos- Radioaktivitet & Medicinsk terapi / Strålning & Mediciner

Thyroideva: Orsaker till hypotyreos-Konverteringsproblem / konvertering fråm T4 till T3

Thyroideva: Orsaker till hypotyreos- Celiaki / Glutenintolerans

Thyroideva: Orsaker till hypotyreos- Receptorproblem i kroppens celler / Hur upptas T3 i våra celler

Thyroideva: Orsaker till hypotyreos- Inaktivt r-T3 / Jojobantning & Wilsons syndrom

Thyroideva: Orsaker till hypotyreos- Trötta binjurar

Thyroideva: Orsak till hypotyreos- Summering

Hypotyreos och diskbråck

Hypotyreos och graviditet

Ett symtom på låg ämnesomsättning kan vara svårigheter med att bli gravid eller upprepade missfall. Även havandeskapsförgiftning kan ha ett samband med hypotyreos.

En obehandlad hypotyreos innebär en risk för fostret och därför bör ämnesomsättningen kontrolleras vid graviditet även vid oklara symtom och den som redan äter medicin för ämnesomsättningen behöver troligen öka dosen.

Efter graviditeten kan en övergående eller bestående hypotyreos utvecklas och detta kan förväxlas med förlossningsdepression.

Sköldkörtelsidan: Barn och graviditet

MariaS sida: Sköldkörtelhormon och graviditet

MariaS sida: Hypotyreos under graviditet

I Form: En tomhetskänsla efter den tredje förlossningen

DN, februari 2008: Hormonbrist farligt för foster

Sköldkörtelsjukdomar från trötta kvinnor till utvecklingsstörda barn

Bloggen på Hypotyreos.se: Hypotyreos och barnafödande

Läkartidningen: Samarbete minskar riskerna vid sköldkörtelsjukdom och graviditet

9 månader: Hypotyreos

9 månader: Sköldkörteln

Internetmedicin.se: Tyreoidea och graviditet (för vårdpersonal)

Barn och hypotyreos

Familjeliv: Barn med hypotyreos

Sköldkörtelsidan: Symtom på sköldkörtelhormonbrist hos barn och ungdomar

Sköldkörtelsidan: Barn med hypotyreos

Sköldkörtelsjukdomar hos barn

1177 Vårdguiden: Medfödd brist på sköldkörtelhormon

Wikipedia: Medfödd hypotyreos

Familjen Kavander: Medfödd hypotyreos