Symtom och diagnos Hypotyreos

Symtom och diagnos Hypotyreos

Symtomen på hypotyreos är varierande och oftast diffusa. Man känner att ”något är fel”, men förstår inte riktigt vad. Tidiga symtom kan vara ökad trötthet eller nedsatt ork och en tendens till att snabbt få mjölksyra. Symtomen blir efter hand både fler och svårare.

Vanliga symtom är:

Kronisk trötthet, utmattning, depression, sömnproblem, dålig återhämtningsförmåga, dålig uthållighet….

Huvudvärk, migrän, glömska, “hjärndimma”, koncentrationssvårigheter, tankesvårigheter, förvirring….

Panikattacker, fobier, personlighetsförändringar, humörsvängningar, lättare psykoser….

Låg kroppstemperatur, frusenhet, svårigheter att stå ut med kyla och/eller värme, känslighet för solljus, kallsvettningar, kalla händer och fötter….

Muskelvärk, ledvärk, muskelkramper, ledstelhet, stickningar i händer, domningar i fötter, “kuddar” under fötterna, svullnader, reumatisk värk….

Torr och fjällig hud, utslag, eksem, akne, pigmentation i hudveck, sämre hårkvalitet, ökat håravfall, bortfall av yttersta delarna av ögonbrynen, sköra naglar, räfflade naglar, glåmigt ansiktsuttryck, svullnader under ögonen, ”tunga” ögonlock….

Syn- och hörselproblem, tinnitus, torra/grusiga ögon, överkänlighet för ljud och ljus, yrsel….

Halsont, heshet, grövre röst, muntorrhet….

PMS, värk före och under menstruation, kramper vid menstruation, rikliga menstruationer, utebliven menstruation, nedsatt fruktsamhet, återkommande urinvägsinfektioner, nedsatt sexlust….

Nedsatt aptit, oförklarliga viktändringar, fetma, förstoppning, IBS, saltsug, sötsug, matallergier….

Försvagad puls, hjärtklappning, långsam hjärtrytm, astma, andfåddhet….

Åderförkalkning, högt kolesterol, lågt blodsocker….

Symtomen är alltså både många och väldigt varierande. Ovanstående symtom kan ju också vara tecken på många andra sjukdomar och behöver inte alls ha något med hypotyreos att göra. Antalet symtom och den vida bredden på dem kan därför vara ett problem för den enskilda patienten när man söker vård och det är inte helt ovanligt med historier om personer som misstänkts ha sjukdomen hypokondri istället! Depression eller utmattningsdepression är en annan vanlig diagnos när tillståndet lakat ur all kraft ur systemet. Tyvärr så är lösningen på den diagnosen ofta antidepressiv medicinering- vilket ytterligare kan sänka sköldkörtelns funktion.

1177 Vårdguiden: Hypotyreos

1177 Vårdguiden: Sköldkörtelinflammation

Hypotyreos.info: Symtom

Sköldkörtelföreningen: Symtom

Hypotyreos.info: Hur skiljer jag hypotyreos från liknande tillstånd?

Sköldkörtelsidan: Symtom

Sköldkörtel: Symtom

Doktorn.com: Trött och utbränd? Kan vara sköldkörteln

Dina Mediciner: Symtom på låg sköldkörtelfunktion

Expressen, oktober 2008: Trött, håglös, problem med låg ämnesomsättning?

Aftonbladet, juli 2008: Utbrändhet ofta sköldkörtelfel

Svorskan: Hashimoto gästbloggar

Läkartidningen, 2007-08-29: Kronisk trötthet och “utbrändhet”- dags att skärpa diagnostiken

Aftonbladet, augusti 2006: Trött och tjock – du kan vara sjuk

Aftonbladet, april 2002: Deppig och seg? Det kan bero på din sköldkörtel

Nyhetsmorgon: Doktorn svara på frågor om struma

Myxödem

Myxödem är det enda symtom som är specifikt för hypotyreos, alla andra symtom kan också finnas vid andra sjukdomar. Namnet kommer från grekiskans myfxa som betyder slem. Myxödemet består av en geleartad vätska, mucin, i hudens bindväv. Den gör så att huden blir svullen, spänd och fast. Hudförändringarna uppträder huvudsakligen i ansiktet och på halsen, men kan också sprida sig till bålen och till händerna och fötterna. Även inre delar, till exempel slemhinnorna i munhåla och luftstrupe, kan påverkas.

I samband med myxödem uppträder ofta förändringar i svett- och talgkörtelproduktionen, så att denna avtar eller helt avstannar. Även andra atrofiska (förtvining) rubbningar förekommer, som håravfall, tandlossning och nagelförändringar. Dessutom uppträder småningom även rubbningar i centrala nervsystemet, genom gradvis ökande kroppslig och andlig svaghet, vilken senare kan utvecklas till demens. Sköldkörtelns volym minskar också som ett resultat av den obehandlade hypotyreosen.

En obehandlad patient avlider så småningom i myxödemkoma, men det är sällan det går så långt idag.

Myxödemkoma i Nationalencyklopedin: “Symtom på gravt minskad funktion i sköldkörteln med kraftigt sänkt ämnesomsättning med låg kroppstemperatur, torr och kall hud, svullnad av speciellt ansikte, händer och fötter, grov röst, förstoppning, muskelsvaghet, slöhet och ofta depression. Slutstadiet för en obehandlad hypotyreos är myxödemkoma och då krävs intensivvård för att rädda livet”.

Bilder på myxödem

Hypotyreos.info: Myxödem

Facebook: Myxödem

Svensk uppslagsbok, 1955: Myxödem

Thyroideva: Myxödem

Diagnos

Dagens helt dominerande metod för att ställa diagnos på hypotyreos är att ta ett blodprov, där halterna av sköldkörtelhormonen tyroxin/T4 och TSH undersöks. Låga halter av tyroxin/T4 (fritt T4) tillsammans med en för hög halt av TSH gör att man får diagnosen hypotyreos.

Diagnostisering i historiskt perspektiv

Innan det fanns andra metoder för att konstatera sjukdomen så var det läkarens skicklighet i att urskilja och bedöma symtom som gav diagnosen. Genom utbildning och erfarenhet lärde sig läkaren att känna igen de symtom som sammantaget gav bilden av en alltför låg ämnesomsättning. Sedan kom metoden med att samla urin under ett dygn och mäta sköldkörtelnivåerna i urinen. I dag verkar det vara så att för de allra flesta läkare är det blodproven som räknas och om de visar värden som ligger inom referens, kan det vara svårt för patienten att få hjälp även om symtomen är tydliga. Det enda symtom som är unikt för hypotyreos är myxödem och det verkar inte ens ingå i utbildningen för blivande läkare, åtminstone inte på alla lärosäten.

Thyroideva: Läkarartikel om historiskt perspektiv på diagnostisering, Karin Munsterhjelm

Nyare forskning

I forskningssyfte har en svensk läkare, Stefan Sjöberg, använt sig av ryggmärgsprov för att bedöma halten av sköldkörtelhormon hos några patienter som inte blivit hjälpta, trots gängse behandling. Han upptäckte då att trots att det fanns tillräckligt med det aktiva sköldkörtelhormonet T3 i blodet, så saknades det ändå i hjärnan och nervsystemet på de kvinnor som upplevde att de inte blivit hjälpta av medicineringen- trots att blodproverna visade att de borde ha blivit det.

Dina mediciner, oktober 2010: Svensk testar nya sätt att hitta sköldkörtelsjukdom- Om Stefan Sjöbergs forskning

Dina mediciner, oktober 2010: Ryggvätskeprov för sköldkörteln (forts från ovan)

Expressen: Stefan Sjöberg uttalar sig i artikeln “Nu är jag glad och orkar igen”

En annan svensk läkare, Bo Wikland, har ställt diagnos via finnålspunktion direkt i sköldkörteln och har den vägen kunnat ge många drabbade patienter hjälp när blodproverna visat normala värden. Han upptäckte redan i början av 1990-talet att många av de kvinnor han undersökte med denna metod hade hypotyreos- och inte de andra trötthetssjukdomar som de diagnostiserats med. Tyvärr har detta ännu inte fått genomslag i vården, men förhoppningsvis kan dessa läkares insats leda till andra diagnosmetoder framöver?

Aftonbladet: Utbrändhet ofta sköldkörtelfel- Om Bo Wiklands forskning

Thyroideva: Utbränd? Om Bo Wiklands forskning om svårigheterna att diagnostisera hypotyreos med blodprov

Sköldkörtelföreningen: Referat från föreläsning med Bo Wikland, november 2009

Sköldkörtelföreningen: Bo Wikland- eftermäle

Vad visar proverna?

Förenklat kan man beskriva processen så här: När halten av T4 har blivit för låg i blodet ger hypofysen signal om att halten av TSH skall ökas i blodet. Den högre TSH-halten är i sin tur en signal till sköldkörteln om att den skall producera mer T4. Är sköldkörteln frisk så ökar då halten av T4 i blodet och TSH-halten kan minskas igen.

Vid hypotyreos har sköldkörteln inte möjlighet att öka halten av T4 tillräckligt mycket och därför blir halten av TSH liggande på en hög nivå. Ju högre halt av TSH, desto sjukare patient enligt skolmedicinen, men i och med de de möjligheter Internet inneburit för den drabbade att själv söka efter kunskap och träffa andra med liknande problem har det blivit uppenbart att TSH-värdet inte är det “sanna” mått som det utger sig för att vara.

En orsak har varit att referensvärdet har varit allt för generöst och friskförklarat drabbade som inte har kunnat få behandling förrän deras blodvärden blivit sämre. Att referensvärdet varierat kraftigt både mellan olika laboratorier, olika landsting och över tid gör det tydligt att det är ett trubbigt verktyg för läkarnas diagnostisering. Varken halten av TSH eller T4 säger egentligen så mycket om graden av sjukdom, vilket många som blivit friskförklarade med “fina värden” kan vittna om.

Det T4 som finns i blodet skall nämligen omvandlas till hormonet trijodthyronin/T3 i kroppen. T3 tas det sällan prov på eftersom bristen inte syns förrän ganska sent i sjukdomsutvecklingen och läkarna ofta anser att det inte tillför något. T3 är det “aktiva” hormonet och det skall ta sig in i de enskilda cellerna där ämnesomsättningen sker. Nyre svensk forskning har också kunnat påvisa att det T3 som omvandlas från Levaxin kan ha problem att ta sig igenom blodhjärnbarriären och att halterna i hjärnan och nervsystemet därför kan vara fortsatt låga, trots att blodproven är normala. Detta ger en viss upprättelse till alla de patienter som blivit förklarade friska eller “euthyroida” trots att alla besvär kvarstår.

Den vanligaste orsaken till hypotyreos är en autoimmun inflammation, dvs att kroppens försvar attackerar den egna sköldkörteln. För att ta reda på om detta är orsaken kan man testa om det finns en viss typ av antikroppar – antikroppar mot tyreoideaperoxidas, TPO-antikroppar.

Hösten 2009 kom nya rekommendationer, från en av Sveriges ledande endokrinologer, som nu rekommenderar att behandling skall kunna prövas för de patienter som har symtom och som har ett referensvärde över ca 2,5. Detta är positivt för den stora grupp som tidigare varit tvungna att invänta ytterligare försämring och ett TSH-värde på minst 4, 5 eller till och med 10 innan de fått pröva behandling! Trots sänkningen kommer det fortfarande att finnas patienter som blir utan den behandling som skulle kunna ge dem tillbaka hälsan och livskvaliteten, men det är absolut ett steg åt rätt håll!

Sköldkörtelföreningen: Diagnos

1177.se: Blodprov- TSH

Webbdoktorn, svenska YLE i Finland: T4 och TSH- vad betyder de?

Hypotyreos.info: Blodprov och referensvärden

Hypotyreos.info: Hur säkert är TSH-provet?

Hypotyreos.info: Vad blodprov missar

Hypotyreos.info: Hur skiljer jag hypotyreos från liknande tillstånd?

Thyroideva: TSH igen

Dina mediciner: Normalvärden för sköldkörtelhormon

Hypotyreos.info: Ny TSH-gräns- artiklar att skriva ut och visa för din läkare

Hypotyreos.info: Myxödem

Sköldkörtelsidan: TSH-prov och referensintervall

Thyroideva: Varierar TSH?

Dina mediciner: Sköldkörteln- en kontroversiell fråga

Dina mediciner: Fixa din sköldkörtel- doktorn ger svar

Wellnessguide.se: Är du trött, nedstämd och frusen med en allmän sjukdomskänsla, men frisk som en nötkärna enligt blodproven?

Hypotyreos.info: När låg metabolism inte kan avläsas i blodet

Sköldkörtelsidan: Provtagning

S-TSH Analyser som föreslås öka i antal

Sköldkörtelsidan: Diagnos

Sköldkörtelsidan: Näraliggande sjukdomar