Den stora vårdskandalen – Hypotyreos

Den stora vårdskandalen – Hypotyreos

1) Trötthetsdiagnoser- istället för hypotyreos!

Diagnosmetoderna är så bristfälliga att mängder av människor får “trötthetsdiagnoser” när de istället borde ha fått diagnosen hypotyreos! Sjuka människor kan söka för sina problem i åratal utan att få den rätta diagnosen och får därigenom behandling för varje enskilt symtom istället den låga ämnesomsättningen som är orsaken till alla de olika besvären! Detta är en dyr lösning- både samhällsekonomiskt och för patienten som tvingas leva med den fortsatt nedsatta livskvaliteten, helt i onödan!

De mest utmärkande symtomen är ofta den förlamande tröttheten, som obehandlad leder till utmattning och depression och en nedsättning av hjärnans kognitiva funktioner, vilket gör det svårt att fungera i vardagen. Dessa symtom behandlas mestadels med dyra antidepressiva mediciner och/eller kognitiv beteendeterapi samt sjukskrivning om förmågan att fungera är tillräckligt nedsatt. Alternativet hade varit de betydligt billigare sköldkörtelhormonerna som dessutom skulle ha en reell möjlighet att hjälpa eftersom de åtgärdar orsaken till funktionsförmågan!

Det finns röster som hävdar att stora delar av den ökning vi under senare år har sett för de sjukdomar som kan samlas under begreppet “trötthetssjukdomar”, inte alls är några “nya” sjukdomar utan helt enkelt obehandlad hypotyreos. Redan år 2001 publicerade The Lancet en studie av med dr Bo Wikland m.fl. Där redogjordes för en undersökning som omfattade 200 kvinnor med trötthetssyndrom. Där hade man- genom andra diagnosmetoder än de som är standard- upptäckt att hela 40 % (!!!) egentligen hade hypotyreos. Av dessa kunde knappt hälften diagnostiseras genom de blodprover som är standard!

Samhällsekonomiskt är detta naturligtvis rent vansinne!!! En behandlingsbar sjukdom som slår ut stora delar av befolkningen- helt i onödan. Så vad har hänt sedan 2001? Detta borde väl ha vänt upp och ner på hela vården av trötthetssjukdomarna!!!?? Men, nej- det verkar inte ha hänt så särskilt mycket alls…. Inte förrän hösten 2009 i alla fall, då referensvärdet för TSH äntligen har fått ett rimligare intervall- men trots detta är det ingen självklarhet att få en riktig diagnos om man har hypotyreos. Kvinnor som inte “stämmer in” i dagens mall, får fortfarande remisser till kognitiv terapi (vilket naturligtvis är overksamt mot låga hormonnivåer) eller blir betraktade som hypokondriker med remiss till psykiater.

Hypotyreos.info: Okunskap inom vården

Hypotyreos.info: Forskare ifrågasätter TSH som golden standard

Hypotreos.info: Diagnos- förr och nu

Thyroideva: Om läkarartikel av Karin Munsterhjelm- diagnostisering i historiskt perspektiv

Wellnessguide.se: När skall läkarna uppdatera sin kunskap om kroppens ämnesomsättning?

Aftonbladet: Utbrändhet ofta sköldkörtelfel

Thyroideva: Utbränd? Om Bo Wiklands forskning om svårigheterna att diagnostisera hypotyreos med blodprov

Helsingborgs Dagblad: Hon ger röst åt “trötta” patienter

Mia Lundin: Hypotyreos- Vad är det och vad kan du göra åt det?

Thyroideva: Hur T3 tas upp i våra celler / Receptorproblem i kroppens celler

Hälsa som livsstil: Känner du dig utbränd- stress och sköldkörteln

Läkartidningen: Kronisk trötthet och “utbrändhet”- dags att skärpa diagnostiken

Sköldkörtelsidan: Mer forskning behövs

Dina mediciner: Sköldkörteln- en kontroversiell fråga

Dina mediciner: Fixa din sköldkörtel- doktorn ger svar

Dina mediciner: Normalvärden för sköldkörtelhormon

Thyroideva: TSH- igen

Hypotyreos.info: Ny TSH-gräns

Radio Jönköping: Läkare anmäls efter missad sköldkörtelinflammation

1177 Vårdguiden: När du inte är nöjd med vården

Turtles sköldkörtelforum: En guldgruva för drabbade!

Slowfox: Skandal- med eller utan diagnos

Greatlife: Depression- utmattade binjurar?

Nyhetsmorgon: Doktorn svarar på frågor på struma

2) Behandling som inte fungerar!

Fram till 1960-talet fanns det bara en behandlingsmetod för hypotyreos: Tillskott av naturligt sköldkörtelhormon. När sedan de syntetiskt framställda hormonerna lanserades, fick de i princip helt ersätta de naturliga. Trots att de inte fungerar på samma sätt och inte ger samma goda resultat. Mediciner som tidigare var standard, måste varje patients läkare nu ansöka om licens för hos läkemedelsverket, för att få skriva ut. Dessutom krävs en ny licens varje år- trots att behandlingen är livslång!

Skillnaden mellan de olika typerna är stor:

De naturliga (tex Erfa Thyroid) innehåller alla de sköldkörtelhormoner som kroppen behöver och som en frisk sköldkörtel naturligt producerar, dvs T1, T2, T3, T4 och calcitonin.

Den mest använda syntetiska medicinen, Levaxin, innehåller endast T4.

Om man ägnar ett par minuter att fundera kring detta, så kommer osökt frågan: Om naturen, som är så rationell och hela tiden strävar efter att optimera organismerna genom att skala bort allt onödigt, anser att även T1, T2, T3 och calcitonin behöver produceras av den friska sköldkörteln- varför behöver dessa ämnen då inte tillföras den skadade eller sjuka sköldkörteln, som inte längre själv klarar av att tillverka de olika ämnena? Hur kan läkarvetenskapen anse att den förstår bättre och vet mer, än den natur som skapat oss???

Fram till 1960-70-talen, då de gamla metoderna för diagnostisering och behandling användes, var låg ämnesomsättning/ hypotyreos inget stort problem- vilket det har varit under senare tid. Att den “gamla skolans” läkare nu penionerats i hög grad gör det ännu svårare för patienterna att få en adekvat diagnos och behandling- de nyare läkarna har ju bara kunskap om blodprover som diagnosmetod och Levaxin som behandling! Läs mer om detta i Karin Munsterhjelms genomgång av “Hypotyreos förr och nu”.

Det finns de som mår bra även med hjälp av de nya medicinerna, men för många andra återställer medicinen egentligen bara hormonhalten i blodet- dvs den halt som valts ut som diagnosmetod. Patienten blir därför friskförklarad eller “euthyroid”- trots att alla symtom finns kvar och nya tillkommer vartefter. Så länge man äter de syntetiska hormonerna får man ingen hjälp- eftersom blodproverna är “så bra” och övriga symtom inte räknas. För många drabbade har detta blivit en varningssignal: Om läkaren hävdar att blodproverna är bra så gäller det att se upp! Skaffa dina provsvar på papper och läs på! Idag vittnar många om att de blivit mer eller mindre friska efter många års sjukdom- bara genom att byta till det naturliga preparatet! Detta verkar ha lättare att ta sig in i cellerna, där ämnesomsättningen sker och där “felet” sitter. Detta ger alltså verklig bot och lindring och inte bara återställda hormonhalter i blodet!

Samhällsekonomiskt är det vansinnigt att hålla fast vid de syntetiska medicinerna när det vore så enkelt att hjälpa så många att bli friska, aktiva och arbetsföra medborgare med minimalt behov av sjukvård!!!

Thyroidhormones: Ny studie visar att Levaxin kan förvärra hypotyreos

Sourze: Forskare ser omvandlingsproblem med Levaxin

Expressen, 2008-10-22: Doktor Karin Munsterhjelm: “Deras allmänna energinivå har ökat”

2000-talets vetenskap, 4-2007, sidan 10-12: Behandling av sköldkörtelsjukdom med kroppsegna ämnen av Karin Munsterhjelm

Wellnessguide.se: Kvinnor nekas behandlingen som gör dem friska

Läkartidningen, 2006-08-30: Lågt TSH tycks ha en lugnande effekt på autoimmuniteten

Thyroideva: Konverteringsproblem/ Konvertering från T4 till T3

Gunnels NDT-dagbok: 30 månder med NDT- efter 20 år på Levaxin

Sköldkörtelföreningens patientberättelser, Gunnel: Jag kunde inte längre gå och kunde inte sköta mitt älskade jobb!

Hypotyreos.info: Studie visar att 2-3 gånger fler väljer NDT före Levaxin

Expressen, 2008-10-22 : Det var som att få livet tillbaka. Eva Renner om att byta till naturligt sköldkörtelhormon

Throidhormones: 60 års frånvaro av bevis är inte en gåta, utan ett svar: Levaxin botar inte hypotyreos

Thyroidhormones: Nej, Svenska Endokrinologföreningen, ert svar duger inte för 420.000 patienter

Thyroidhormones: Torkat sköldkörtelextrakt- en beprövad behandlingsform som föredras av patienterna

Thyroidhormones: Hilllary Clinton gör slut på all smutskastning av torkat sköldkörtelextrakt

Monica Halldin: Jag, Hillary Clinton och en miljon människor i barai Sverige som lider av sköldkörtelproblem

Thyroideva: Varför lyssnar man inte på patienterna?

Thyroideva: Allenarådande Levaxin?

Dina mediciner: Monika fick hjälp med sin sköldkörtel

Ann-Christines tankar och funderingar: Läkarnas tysta samtycke till egenimport av läkemedel

Thyroideva: Endokrinolog?

Thyroideva: Kemi vs Psyke

Thyroideva: Endokrinolog- Mary Salomons veckobrev

Thyroideva: Internationella krav

Radio Kristianstad: Anna är en av dem som förlorade sitt liv

Radio Kristianstad: Sköldkörtelpatienter känner sig övergivna av sjukvården

Radio Kristianstad: Sköldkörtelpatienterna svikna av sjukvården?

Radio Kristianstad: Delade meningar om vården för sköldkörtelpatienter

Radio Kalmar: Få skriver egen remiss

Radio Uppland: “Många med sköldkörtelproblem blir ignorerade”

Radio Uppland: Landstinget kritiseras för att vara restriktiva med medicin

Radio Uppland: “Patienter har rätt att byta medicin”

Radio Sörmland: Sköldkörtelföreningen vittnar om vårdbrister

Radio Sörmland: Landstinget skall se över sköldkörtelvården

3) Människor utförsäkras på grund av bristfällig diagnostisering och overksam behandling!

Trötthetsdiagnoserna har blivit ett så stort samhällsekonomiskt problem, att svårt sjuka människor nu utförsäkras på löpande band- på grund av undermåliga metoder för diagnostisering och behandling! För den sjuka innebär det alltså inte “bara” att sjukdomen fortsätter utvecklas och begränsa livet- det innebär också att risken att kastas ut ur sjukförsäkringssystemet är överhängande! Försäkringskassans nya, hårdare regler innebär att kraven på objektiva bevis, totalt överskuggar huruvida det finns arbetsförmåga eller ej. Det sägs att det är arbetsförmågan som skall bedömas, men om den nedsatta eller obefintliga arbetsförmågan hos den enskilde inte får stöd av objektiva bevis- så räknas den inte!

För dem som har lyckats få en diagnos, och därmed behandling, är problemet att de syntetiska hormonerna relativt snabbt återställer nivåerna i blodet och visar att de “objektiva” blodproverna på TSH och fritt T4 ligger “bra”- och att patienten därmed är “frisk/euthyroid”. Problemet är att blodproverna faktiskt bara visar just hormonnivån i blodet- vilket inte säger någonting alls om hur ämnesomsättningen fungerar och huruvida kroppen har kunnat tillgodogöra sig något av den ökade hormonhalten. Eftersom ämnesomsättningen sker i cellerna, så är ju blodvärdet i princip meningslöst om hormonerna inte kan ta sig från blodbanan och in i de miljarder celler kroppen består av- och där jobbet skall utföras!

För de som ännu inte fått diagnosen, eftersom deras blodprover ligger inom referensvärdet, är situationen ännu värre: De har ofta fått en diagnos baserad på symtomen och inte på sjukdomen, dvs ofta diagnoser som utmattning, kroniskt trötthetssyndrom, depression, ME, fibromyalgi eller liknande. Det innebär för det första att de inte får optimal behandling och för det andra att de inte tas på fullt allvar då då det finns många fördomar kring de “nya” trötthetssjukdomarna.

För båda dessa kategorier gäller att de betraktas som friska, eftersom dagens metoder inte kan ge ett objektivt mått på sjukdomen! Möjligen kan de anses lite “omotiverade till arbete” och med en “bristande tilltro till sin egen förmåga”- men om ersättningen dras in så måste de ju “ta sig i kragen”. För även om de “subjektiva” symtomen, dvs de symtom (som bedövande trötthet, dålig återhämtningsförmåga, onormalt stort sömnbehov, ständig värk, problem med minne, koncentration och uppfattningsförmåga osv) som gör att personen inte är arbetsför, finns kvar i full utsträckning- så räknas det inte alls i dagens sjukförsäkringssystem! Om standarden istället hade varit en kvalificerad klinisk bedömning, eventuellt kombinerad med urinprover, så hade det visat hur ämnesomsättningen verkligen fungerade! Då hade det också kunnat vara ett bättre mått på personens verkliga nedsättning av både livskvalitet och arbetsförmåga.

Nu blir sjukdomen inte bara en kamp för den egna överlevnaden och för att få rätt diagnos och behandling, utan även en ekonomisk katastrof när sjukpenningen dras in. Enskilda människor blir alltså drabbade i flera led av de undermåliga blodproverna och behandlingarna! Dessutom är det ett samhällsekonomiskt vansinne! Vad kostar inte alla onödiga läkarbesök för nya läkarintyg, alla omprövningar och överklagningar, alla onödiga rehabmöten för människor som faktiskt är för sjuka för att kunna klara av att arbeta- oavsett vilka piskor eller morötter som används!!???

Läkartidningen, 2007-08-29: Kronisk trötthet och “utbrändhet”- dags att skärpa diagostiken

Vlt.se, Debatt- maj 2009: Bekämpa sjuka eller bekämpa sjukdomar?

Läkartidningen, april 2010: Sjukfrånvaro, vetenskap och värderingar

Aftonbladet, oktober 2009: Tar från de sjuka– ger till de friska

Aftonbladet, oktober 2009: Fler ska jobba, kosta vad det kosta vill

Expressen, oktober 2009: F-kassan slår rekord i avslag – nu hotas deras läkare till livet

RESURS- Bekämpa sjukdom, inte sjuka!

Icelanders blogg: Försäkringskssan inte till för någon som är sjuk

Samling för Livslust till Utbrända, SuperStressade och Anhöriga

Läkartidningen: Arbetsförmåga i sjukförsäkringen – så beskrivs begreppet i lagstiftningen

4) Personligt lidande som kunnat undvikas

Det finns mängder av vittnesbörd från människor har varit svårt sjuka i onödan under många år- tills de fått diagnosen hypotyreos och därefter en fungerande behandling.

Det finns fortfarande mängder av människor som kämpar för att orka överleva, dag för dag, och som allteftersom tiden går, får fler och fler symtom som lindras med alltfler mediciner- med olika biverkningar som i sin tur gör livet ännu tyngre att leva. Människor som förlorat många år, kanske decennium, av sina liv! Helt i onödan!

De senaste åren har de också fått kämpa för sin ekonomiska överlevnad, med all den oro som det inneburit som tillägg till sjukdomen och den nedsatta förmågan att orka leva sina liv! Vem tjänar på det?!! Ingen tror väl att det innebär att den sjuke blir friskare eller “mer motiverad till arbete” av ekonomisk stress och oro? Eller???

Och inte nog med den drabbade personens eget lidande och nedsatta livskvalitet! Vi människor är ju sociala varelser som ingår i ett sammanhang, så sjukdom och personligt lidande begränsas därför inte till den egna personen, utan påverkar även omgivningen:

Hur många äktenskap har inte kraschat på grund av detta?

Hur många barn har en förälder som, på grund av dåliga vårdmetoder, inte orkar med föräldraskapet fullt ut?

Hur många tonåringar har haft föräldrar som, på grund av sin obehandlade sjukdom, inte orkat vara det stöd och den fasta ram som tonårstiden kräver?

Hur många andra anhöriga, vänner och arbetskamrater har inte blivit drabbade på olika sätt av den sjukas oförmåga?

Alldeles i onödan- vilket man kan säga om ganska få sjukdomar….

Även om kostnaden för Sverige har varit enorm- så överskuggas det totalt av allt det onödiga personliga lidandet för de drabbade och deras omgivning!

Dina mediciner: Monika fick hjälp med sin sköldkörtel

Wellnessguide.se: Ewa sökte vård i 14 år- fick hjälpen i Finland

Expressen, juni 2010: Märta, 29: Nu orkar jag allt

Angeldust: Sköldkörtelsjuka blundas för…

Svorskan: Hashimoto gästbloggar

Aftonbladets tipsarkiv: Mina två helvetesår med hypotyreos

Läkartidningen, april 2007: Information, diagnos och uppföljning brast- adekvat behandling fördröjdes

Sammanfattning

Fram till 1970-talet fungerade diagnosering och behandling av hypotyreos bra i Sverige. Då ersattes de naturliga läkemedlen av syntetiska preparat och urinproverna och den kliniska bedömningen byttes ut mot blodprover- som inte ens verkar vara tillräckligt vetenskapligt utprovade. Resultatet har blivit att många, under lång tid, har mått mycket dåligt- helt i onödan.

De tidigare proverna där man mätte sköldkörtelhormoner i urin, gav ett bra och tillförlitligt värde på hur mycket hormoner kroppen kunnat tillgodogöra sig i ämnesomsättningsprocessen. Nu mäter man hormoner i blodet och det visar hur mycket som finns tillgängligt där, men ingenting om hur kroppen klarar av att ta till sig det och använda sig av det. Dessutom mäter man oftast bara TSH som man enats om skall vara det standardmått som gäller. Ett bevis på hur dåligt det fungerar är att referensvärdet har förändrats kontinuerligt under åren och att det dessutom är olika i olika delar av landet!

Under hösten 2009 föreslogs det nya referensvärdet för TSH bli 0,5-2,5 och för dem som är under behandling 0,5-1,5 med riktvärdet 1,0. Detta gör att många fler än tidigare har möjlighet att få en korrekt diagnos och behandling för sin sjukdom- och därigenom en verklig chans att bli friska, eller åtminstone friskare- för det finns fortfarande mycket kvar som behöver göras!

Tidigare har referensvärdet för TSH varierat från 0,1/0,2/0,3/0,4 – ca 3,5/ 5,0. Lite beroende på politiska beslut (med ett högre värde blir det färre patienter att utreda = billigare), vilket laboratorium som analyserat proverna och var någonstans i landet provet är taget. En patient har alltså kunnat vara helt frisk i ett landsting samtidigt som hon blivit erbjuden behandling i ett annat! Visst är det konstigt att läkarvetenskapen går med på att använda ett så trubbigt instrument???!!

För samhället måste det ju kosta enorma summor med alla, egentligen så onödiga, läkarbesök för varje nytt symtom och nya mediciner för de olika symtomen- och för de biverkningar som blir följden av alla medicinerna…

För att inte tala om vad det måste kosta att låta alla dessa människor fortsätta vara sjuka och oförmögna till arbete, oavsett om det är med eller utan ersättning. Det kanske mest underliga i sammanhanget är att både de prover och de mediciner som skulle krävas är relativt billiga. Särskilt om man jämför med vad det kostar i dag, när man bara behandlar symtomen och låter sjukdomen fortskrida.

Ett av de mest ologiska resultaten av denna vårdskandal är att man straffar ut de sjuka ur sjukförsäkringen- istället för att förändra sjukvårdens undermåliga metoder. Om vården hade fungerat som den skulle så hade sjukförsäkringssystemet inte blivit överbelastat, eftersom patienterna då fått hjälp att bli friska och arbetsföra igen. Nu dubbelbestraffas svårt sjuka människor när de, förutom att förvägras vård, “friskförklaras” och mister sin sjukförsäkring- en försäkring som de varit med om att betala till under hela sin friska och yrkesverksamma tid! Vilken annan försäkring skulle kunna förändra försäkringsvillkoren efter det att en skada uppkommit???

Var finns alla beslutsfattare, politiker och andra i detta??? Vad anser finansministern? Socialministern? Folkhälsoministern? Socialförsäkringsministern? Vad gör Socialstyrelsen och Läkemedelsverket? Var finns forskarna och de som fördelar anslag? Varför agerar inte sjukvårdspolitiker, sjukhusdirektörer och primärvårdschefer?

Hur kan Försäkringskassans chefer och handläggare acceptera att deras jobb går ut på att utförsäkra människor som redan är så drabbade av den ofta undermåliga hypotyreosvården? Varför är det så få läkare som ställer upp på patienternas sida och deras rätt till en god och verkningsfull vård?

Var finns media och deras kritiskt granskande uppdrag??

Någon brist på kunskap borde det ju inte vara, mängder av patienter har tagit saken i egna händer och själva hittat den information de behöver för att börja med egenbehandling eller få tag på en läkare som förstår vad de pratar om. Inte heller handlar det om nya, oprövade metoder som skall ersätta de gamla, beprövade- utan precis tvärtom!!!

Så det borde ju bara vara att sätta igång!

Här finns ju ett både enkelt och effektivt sätt att göra stora besparingar! Dessutom skulle de drabbade väljarna/skattebetalarna jubla när de fick besked om förändringen- hur ofta händer det när man pratar om besparingar i samhällsekonomin? En win-win-situation, alltså!

Så varför är det så tyst????

Sjukvårdens okunskap om sköldkörtelsjukdomar kostar skattebetalarna mångmiljardbelopp varje år!

Youtube: Vi måste få en ändring nu

Wellnessguide.se: När skall sjukvården uppdatera sin kunskap om kroppens ämnesomsättning?

Sköldkörtelsidan: Mer forskning behövs

Namninsamlingen Stoppa Sköldkörtelskandalen!

Stoppa sköldkörtelskanalen- kommentarer från drabbade

Visit-stina: Enkäter

Slowfox: Skandal- med eller utan diagnos

Öppet tipsarkiv: Hjälp oss obehandlade att få tillbaks våra liv. SNÄLLA!!!!!

IVO- Klaga på vården