Hypotyreos Behandling – olika behandlingsmetoder

Hypotyreos Behandling – olika behandlingsmetoder

Sköldkörtelföreningen: Behandling

1177 Vårdguiden: Läkemedel vid hypotyreos

Levaxin/T4

Hypotyreos behandlas med läkemedel som skall kompensera för den låga eller uteblivna produktionen av sköldkörtelhormon. Den medicin som oftast används heter Levaxin och innehåller syntetiskt tyroxin, T4, som skall omvandlas till det mer aktiva hormonet trijodtyronin, T3, i kroppen. Läkemedlet Euthyrox innehåller samma substans. Behandlingen inleds med en låg dos som sedan höjs successivt, oftast var fjärde till var sjätte vecka, tills man kommer upp i den dos som är lagom för patienten.

Vilken dos som är lagom skall avgöras dels av hur man mår av behandlingen, dels genom att läkaren regelbundet mäter hormonhalten i blodet. Tyvärr har alltför många erfarenheten att blodproverna tillmäts en allt för stor betydelse och att den kliniska bedömningen och patientens uppgifter om den egna statusen inte ges samma tyngd. Detta är ett problem då hormonnivåerna i blodet relativt snabbt återställs, men inte säger någonting alls om hur mycket av dem som kroppen klarar av att tillgodogöra sig.

Vissa läkare verkar också nöja sig med att TSH-värdet åter hamnar “inom referens”, medan en välkänd endokrionolog har gett utryck för att man bör sträva efter att komma ner till ca 1,0 (0,5-2,0) vid behandling, enligt en artikel från Primärvårdsnytt nedan.

Det blir inte enklare av att det är en ganska långsam process att öka nivåerna i cellerna där effekten visar sig. Det kan dröja 6-12 månader efter det att blodproverna visat normala värden, innan patienten känner av förbättringen fullt ut och har tillgång till en normal hjärnfunktion igen- och detta under förutsättning att kroppen alls kan utnyttja tillskottet som nu cirkulerar i blodet.

Om allt fungerar som det skall och man kommit upp i en dos som är lagom, det vill säga att värdena åter är normala och att symtomen gått tillbaka, brukar det räcka med att man går på kontroll ungefär en gång om året eller vartannat år för att kontrollera sina sköldkörtelvärden och kontrollera sköldkörtelns status.

Läkarna verkar ofta anse att “fallet är avslutat” eller med läkarens ord “patienten är euthyroid”, redan när hormonnivåerna i blodet nått en önskvärd siffra, vilket har gjort att många patienter har upptäckt att det är bra att vara påläst och inte ge sig, om man fortfarande har symtomen kvar och inte har fått den lindring man borde när ämnesomsättningen nu skall vara normal igen.

1177 Vårdguiden: Levaxin

1177 Vårdguiden: Euthyrox

Fass om Levaxin

Fass om Euthyrox

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd: Hypotyreos

Hypotyreos.info: Går du på Levaxin men har fortfarande symtom?

Sourze: Forskare ser omvandlingsproblem med Levaxin

Thyroideva: Höjer Levaxin- ingen fara för hjärtat

Hypotyreos.info: Artikel ur Primärvårdens Nyheter (pdf)

Liothyronin/T3

Under lång tid har standardmedicinen varit Levaxin/T4. Patienter som inte blivit bättre trots medicineringen, har ofta bara fått besked om att blodproverna visar att allt är “bra” och att det kan ta tid innan full effekt uppnås. Så är det och många verkar få god hjälp av Levaxinet när dosen väl är inställd och kroppen haft tid att återhämta sig från de låga hormonnivåerna. Tyvärr är inte Levaxinet det universalmedel som sjukvården valt att tro och många verkar fortsätta att må dåligt även efter flera år med “bra” värden i blodet.

Detta kan bero på att T4 är ett lagringshormon, som i kroppen skall omvandlas till T3, som är det aktiva hormonet som är nödvändigt för att höja cellernas ämnesomsättning. Särskilt för hjärnan är detta viktigt, eftersom där finns stora mängder av T3-receptorer. Kanske skulle detta kunna vara förklaringen till att så många fortsätter att vara “hjärntrötta” trots behandling?

Det har funnits olika teorier om varför Levaxinet inte fungerar för alla och att det skulle kunna vara så att vissa inte klarar av att ombilda Levaxinets T4 till T3 eller att cellerna inte klarar av att ta emot och utnyttja den syntetiska varianten. Nu har det kommit nya rön genom en intressant studie som har utförts av den svenska endokrinologen Stefan Sjöberg. Han utgick från sju kvinnor som inte mådde bättre, trots behandling med Levaxin och trots normala sköldkörtelhormonnivåer i blodet. Hans teori är att det T3, som omvandlats från Levaxinet, inte kan ta sig igenom blodhjärnbarriären och därför inte når hjärnan och nervsystemet. Detta har han kunnat visa genom att ta prov på ryggmärgsvätskan, där nivåerna av T3 var fortsatt låga trots tillräckliga mängder i blodet.

Läkemedlet Liothyronin innehåller T3 och det, ensamt eller i kombination med Levaxin, kan då tillföra hormoner som kroppen kan tillgodogöra sig. Liothyronin är en medicin som varje läkare kan skriva ut, även om det inte verkar som om alla läkare känner till den. Flera studier visar på fördelarna med kombinationsbehandling av T3/Liothyronin och T4/Levaxin, men det verkar ännu vara långt innan det ses som en självklarhet inom sjukvården att erbjuda Liothyronin i de fall patienternas symtom kvarstår trots behandling med Levaxin. Det är bara att hoppas att de nya rönen kan stimulera till ytterligare forskning och en generösare attityd gentemot de patienter som inte får någon hjälp av Levaxinet!

1177 Vårdguiden: Liothyronin

Fass om Liothyronin

Hypotyreos.info om nya studier på Liothyronin

Expressen: Nu är jag glad och orkar igen (med Stefan Sjöberg)

Hypotyreos.info: Ny studie: Omvandlat T3 från Levaxin passerar inte blodhjärnbarriären

Hypotyreos.info: Därför behöver många tillägg av T3 för att återfå hälsan

Thyroideva: Konverteringsproblem / Konvertering från T4 till T3

Thyroideva: Allenarådande Levaxin?

Dina mediciner: Levaxin till alla- Liothyronin till några få

Thyroideva: En vecka utan Lio

Idrottsskadeexperten.se

Naturligt sköldkörtelextrakt

Många vittnar om att de inte blivit bättre med hjälp av de syntetiska medicinerna (Levaxin, Euthyrox, Liothyronin). De berättar om många års sjukdom med mycket dålig livskvalitet tills de “fick sina liv tillbaka”, efter att ha bytt ut de syntetiska medicinerna mot naturligt tillskott av sköldkörtelhormon.

De naturliga varianterna består av sköldkörtelextrakt från naturligt uppfödda grisar. Till skillnad mot de syntetiska varianterna (som bara innehåller T4 eller T3) innehåller de naturliga medicinerna samtliga sköldkörtelhormoner som den friska sköldkörteln producerar: T1, T2, T3, T4 och calcitonin. Det är mer likt de kroppsegna hormonerna och verkar därför lättare kunna utnyttjas av kroppen, även i de fall de syntetiska medicinerna inte kan det.

För att få tillgång till dessa naturliga sköldkörtelhormon måste läkaren skriva en ansökan till Läkemedelsverket och ansöka om en licens för dig. Detta måste sedan upprepas varje år, trots att behandlingen är livslång. Många väljer att istället åka utomlands, där det är lättare att få tag på den nödvändiga medicinen, medan andra chansar med att köpa preparat från hälsokostbranchen eller “muskelbyggar”-världen.

De naturliga hormonerna är inget nytt påfund, vilket man skulle kunna tro när man inser svårigheterna med att få tag på preparatet, utan den enda behandling som fanns fram till 60-70-talet då de syntetiska medicinerna “uppfanns”.

Gunnels NDT-dagbok

Hypotyreos.info om naturligt sköldkörtelhormon

Sköldkörtelsidan: Torkad svinsköldkörtel

Wellnessguide.se: Ewa sökte vård i 14 år- fick hjälpen i Finland

Expressen, oktober 2008: Doktor Karin Munsterhjelm: “Deras allmänna energinivå har ökat”

Expressen, oktober 2008: Det var som att få livet tillbaka

Hypotyreos.info: Studie visar att 2-3 gånger fler väljer NDT före Levaxin

2000-talets vetenskap, 4-2007, sidan 10-12: Behandling av sköldkörtelsjukdom med kroppsegna ämnen av Karin Munsterhjelm

Dina mediciner: Monica fick hjälp med sin sköldkörtel

Dina mediciner, Sköldkörtelspecial del 1: “Torkad svinsköldkörtel kan ge galna ko-sjukan”

Uppsatser.se: Prevalens och incidens av läkemedelsbehandlad hypotyreos i Sveriges län