Hypometabolism eller Hypotyreos typ 2

Hypometabolism eller Hypotyreos typ 2

Hypotyreos typ 2 är ett tillstånd där patienten har normala sköldkörtelvärden, men där kroppstemperaturen är sänkt och patienten i övrigt har de symtom som en för låg ämnesomsättning ger. Vid den vanliga hypotyreosen, eller som den ibland kallas typ 1, producerar sköldkörteln för lite hormoner och problemet sitter alltså i sköldkörteln. Vid Hypotyreos typ 2 ligger problemet på cellnivå och trots att det kan finnas tillräckligt med sköldkörtelhormon i blodet så hjälper det inte då cellerna inte kan tillgodogöra sig det. Därför upptäcks inte tillståndet av de blodprover som idag är standard inom sjukvården, utan diagnos kan ställas genom en skicklig läkares kliniska bedömning, urinprover och mätning av kroppstemperaturen.

Hypotyreos.info kallar tillståndet för hypometabolism vilket står för sjukligt låg ämnesomsättning i cellerna vilket leder till en lokal energibrist. Sajten Hypotyreos.info är en gedigen kunskapsbank med information om både hypotyreos, hypometabolism och andra näraliggande sjukdomar. De verkar ständigt vara uppdaterade med den senaste forskningen och har dessutom en förening med ett medlemsforum. Tillståndet kan också kallas vävnadshypotyreos, eftersom det är i kroppens vävnader problemet sitter.

Hypotyreos.info – När låg metabolism inte kan avläsas i blodet

Hypotyreos.info: Hypotyreos typ 2

Hypotyreos.info: Basal kroppstemperatur

Hypotyreos.info: Referat från dr Helena Rooth Svenssons föredrag i Limhamn

Youtube: Hypotyreos typ 2

Dr Mark Starr

Den amerikanska läkaren Mark Starr är den läkare som gav detta tillstånd ett namn och ett innehåll genom att kalla det Hypotyreos typ 2. Dr Starr, som själv var drabbad, har gjort studier och sammanställt forskningen i en uppmärksammad bok, som tyvärr inte är översatt till svenska: Hypothyroidism Type 2: The Epidemic Han anser att hypotyreosvården är ett av medicinens största misstag, som borde kunnat förhindrats genom bättre utbildning av läkarna och helt andra diagnos- och behandlingsmetoder.

Dr Mark Starr var i Sverige för en föreläsningsturné i september 2009:

  • “Detta är en folksjukdom. I USA räknar man med att mellan 40-50 procent av befolkningen lider av låg ämnesomsättning, Hypotyreos typ 1, som kan fastställas med blodprov, eller den mer dolda varianten, typ 2, som inte syns i blodtester på grund av att felet ligger på cellnivå.”

Dr Starr räknar med att omkring 30-40 % av den svenska befolkningen kan vara drabbad av denna hormonellt betingade energibrist.

Det skulle innebära att 100 000-tals svenskar lider av sjukdomen Hypotyreos typ 2 (eller hypometabolism som man nu övergått till att kalla det)- utan att ha fått rätt diagnos. De utsätts alltså för risken att få allvarliga följdsjukdomar- på grund av vilseledande blodtester, otillräcklig diagnostik och utebliven eller felaktig behandling.

Sköldkörtelföreningen: Minnesanteckningar från föreläsning med Dr Mark Starr, 10 september 2009

Wellnessguide.se: Är du trött, nedstämd och frusen med en allmän sjukdomskänsla, men frisk som en nötkärna enligt blodproven?

Scandlab

Företaget Scandlab var tidigare de enda i Sverige som tillhandahöll hypotyreosanalyser i urin. De skickade testerna till seriösa och hårt kontrollerade lab i USA och deras tester har betytt stor skillnad för många patienter som blivit friskförklarade av sjukvården och därigenom lämnade ensamma med sin sviktande hälsa. Genom urinprover har de fått en diagnos, och förklaring, till sitt tillstånd och därefter kunnat återfå mer eller mindre av sin tidigare livskvalitet med hjälp av adekvat vård. Tyvärr genomfördes en framgångsrik kampanj för att få Scandlab att lägga ner sin verksamhet, så nu är deras tidigare kunder tvingade att själva beställa sina tester från USA.

  • “Med Scandlabs hypotyreosanalyser förenklas och påskyndas diagnos och behandling av potentiellt 100 000-tals svenskar som hittills lämnats med bestående och i många fall förvärrad och onödig ohälsa”, sa Per Magnuson på Scandlab, innan de tvingades stänga. Genom att behandla patienterna innan de drabbas av följdsjukdomar minskar lidande, sjukskrivningskostnader och antalet “svårlösta fall” radikalt. Vilket borde ligga i allas intresse!

Hypotyreos.info: Urinprov

Det finns idag ett fåtal läkare som tar dessa patienter på allvar och troligen ännu färre som vågar gå emot den rådande trenden (som verkar vara att hellre psykförklara de patienter som inte passar in i mallen än att ifrågasätta mallen, min åsikt).

HD, september 2009: De blir sjukvårdsnomader

2000-talets vetenskap, 4-2007, sidan 10-12: Behandling av sköldkörtelsjukdom med kroppsegna ämnen av Karin Munsterhjelm

Många patienter har kämpat för att få behandling och också fått hjälp efter många år av sjukdom. Boten är ofta NDT, naturligt sköldkörtelextrakt.

HD, september 2009: 14 års kamp för rätt diagnos

Wellnessguide.se: Ewa sökte vård i 14 år- fick hjälpen i Finland

Barometern, oktober 2010: Sjukvården missar dold folksjukdom

Barometern, november 2010: Kränkande bli kallad inbillningssjuk

Barometern, november 2010: Vi vill bara hjälpa de drabbade

Barometern, november 2010: Skrämmande att se att historien upprepar sig

Gunnels NDT-dagbok

Malins hypo2-blogg

HypoAgnes

Hypotyreos typ 2/ Hypometabolism är omdebatterad diagnos, som möter ett hårt motstånd från flertalet läkare, då de vetenskapliga bevisen inte anses tillräckliga:

Mats Reimers blogg: Mark Starr uppfann “hypotyreos typ 2”

Mats Reimers blogg: Hypotyreos typ 2 och torkad svinsköldkörtel

Mats Reimers blogg: Svenska läkare som behandlar “hypotyreos typ 2”

Mats Reimers blogg: Ortomolekylär medicin – för mycket av det goda?

Barometern, november 2010: Symtomen är verkliga, men diagnosen en bluff

Jag får mail från personer som tror att de har hypotyreos typ 2 och som ber om hjälp att hitta läkare som tar dem på allvar. Hittills har det i stort sett bara varit personer som har ett förhöjt TSH, även om det fortfarande inte nått upp till just det landstingets krav för behandling. Det vill säga patienter som kanske har mellan 2,5- 4,5 i TSH vilket av många läkare anses som för lågt. Det kan då kanske vara bättre att lägga sin energi på att hitta en läkare som ger diagnosen hypotyreos, enligt de senaste riktlinjerna, eftersom TSH faktiskt är förhöjt. Det troligen en enklare väg än att försöka övertyga läkaren om att sjukdomen hypotyreos typ 2 verkligen finns, men detta är ju bara vad jag tror.

Dina Mediciner: Normalvärden för sköldkörtelhormon

Hypotyreos.info: Subklinisk / mild hypotyreos

Hypotyreos.info: Hur skiljer jag hypo-metabolism från liknande tillstånd?

Hypotyreos.info: Så får du din läkare att förstå